Skydeidræt som kropsforankret læring– en kropsfænomenologisk analyse af børn med uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet

Artiklen beskriver resultaterne fra en kropsfænomenologisk analyse af observationer og interviews fra studiets kvalitative empiri-indsamling, hvor der primært tages afsæt i børnenes perspektiver. Studiet viser, at børnene træner koncentration og opmærksomhed gennem deres deltagelse i skydeidræt, de lærer at fokuserer på een ting ad gangen og de oplever kropslig ro – altsammen noget, der kan afspejle sig i andre sammenhænge end kun under skydetræningen – f.eks. i skole, hjem og ved fritidsaktiviteter.

Månsson, A., Elmose, M., Dalsgaard, S., Roessler, K.K. (2019).

Artiklen er publiceret i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 56, nr 5/6, 2019

Link til artikel: https://www.skolepsykologi.dk/56–årgang—2019

“Jeg har lagt mærke til, at jeg fokuserer på et sted i stedet for flere steder på én gang. Før, der kunne jeg slet ikke fokusere, der kunne jeg næsten ikke høre, hvad de snakkede om i timen, fordi der sad jeg bare og kiggede alle andre steder. Det er med stor sikkerhed at sige, at det er med hjælp fra skydningen… fordi man sigter, man prøver at fokusere på én ting… og så giver man sig selv et mål”

Magnus, 14 år (har gået til FOKUS-skydning i 3 år)

0 Shares:
Du vil måske også kunne lide