Børn med ADHD og Skydeidræt

Hvilken betydning har det, når børn med ADHD og ADHD-lignende symptomer går til skydning i skoletiden i skytteforeninger rundt om i Danmark?

Dette undersøgte jeg i mit ph.d.-studie, hvor forskningsprojektets hovedresultater viser, at:

  • Børnene træner koncentration og opmærksomhed gennem deres deltagelse i skydeidræt
  • Gennem skydetræningen lærer børnene at fokusere på én ting ad gangen 
  • Børnene oplever ro i kroppen, når de deltager i skydeidrætten.

Alt sammen noget, der kan afspejle sig i andre sammenhænge end kun under skydetræningen – f.eks. i hjemmet, i skolen og til fritidsaktiviteter. 

Derudover viser studiet, at:

  • Skydeidræt er en koncentrationsidræt, hvor krop og sind skal være i balance for at kunne ramme plet på skiven
  • Nogle forældre oplevede ændringer i hjemmet på baggrund af børnenes deltagelse i skydeidræt i skoletiden (FOKUS-skydning)
  • Nogle lærere og pædagoger blev inspireret af børnenes deltagelse i FOKUS-skydning, så de omlagde undervisningen og mærkede forbedringer ind i skolen.

Alt dette – og meget mere kan du læse om i min Ph.d.-afhandling – men du kan også høre om det i dette 20 minutters mini-foredrag: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRnI3aqMvuAhXCC-wKHQNiBKYQwqsBMAF6BAgDEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.handivid.dk%2Fda%2Fvores-temaer%2Ffritidsliv%2Fvideo-foredrag-fritidsliv-og-rehabilitering%2Fvideo-skydeidraet-for-born-med-adhd%2F&usg=AOvVaw3PLOcUhTED69I67jvXn3u1

Du kan også læse om forskningsprojektet og resultaterne her på SDU´s hjemmeside: https://www.sdu.dk/da/nyheder/forskningsnyheder/skydeidraet_hjaelper_med_adhd eller læse denne artikel, hvor tidsskriftet Best Practice har publiceret en artikel omhandlende projektet og dets resultater (september 2020): 

Forskningsprojektet blev finansieret af TrygFonden, hvor du også kan læse om studiets resultater på deres hjemmeside: https://www.tryghed.dk/viden/nyheder/2019/dansk-studie—skydning-ser-ud-til-at-hjaelpe-boern-med-adhd 

Og vil du vide mere om FOKUS-skydning, som er den idrætsindsats, som forskningsprojektet koblede sig på – så tjek DGI´s hjemmeside her: https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-fokusomraader/programomraader/dgi-inklusion/saarbare-boern-og-unge/dgi-fokus/skydning-ro-og-koncentration-gennem-skydeidraet

På DGI´s hjemmeside finder du også en 3-minutters film, der viser hvad FOKUS-skydning handler om. Tjek den ud her: https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-fokusomraader/programomraader/dgi-inklusion/saarbare-boern-og-unge/dgi-fokus/skydning-ro-og-koncentration-gennem-skydeidraet

0 Shares:
Du vil måske også kunne lide