Fænomenologi, kropsfænomenologi og kropsforankret læring

Min forskning knytter sig tæt til praksis. Et vigtigt omdrejningspunkt er kroppens betydning for læring, trivsel og samfundsdeltagelse. Af den grund er jeg også særlig optaget af Merleau-Pontys kropsfænomenologiske teorier og jeg er optaget af fænomenologien helt generelt – både på et teoretisk, praktisk og metodisk plan. Dette har haft stor betydning for min videnskabelige erkendelsesproces.

0 Shares:
Du vil måske også kunne lide