FOKUS i Socialstyrelsens nationale ADHD-handleplan

I 2013 indgik FOKUS-projektet i Socialstyrelsens Nationale ADHD-handleplan. Indsatsen blev her beskrevet som et inklusionsprojekt i foreninger (Socialstyrelsen, 2013, s. 46).

I 2017 indgik FOKUS-indsatsen igen i Socialstyrelsens Nationale ADHD-handleplan, hvor der henvises til evalueringen af FOKUS-projektet (Månsson, 2015). Det beskrives i den Nationale ADHD- handleplan, at flere skoler giver udtryk for at aktiviteten har stor betydning for det sociale klima i klassen. Yderligere beskrives det, at den enkelte elev får en positiv oplevelse i at mestre og gennemføre aktiviteten (Socialstyrelsen, 2017, s. 87)Skydeidræt og børn med ADHD, side 10:

https://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/adhd/10417_pixi_socialstyrrelsen_adhd.pdf

0 Shares:
Du vil måske også kunne lide