Anderledes genoptræning af kognitive færdigheder

Kan skydeidræt i skytteforeninger i Danmark hjælpe mennesker med en erhvervet hjerneskade i deres genoptræning af kognitive færdigheder?

Nuværende erfaringer tyder på det.

Hjerne-FOKUS

DGI Nordjylland, Hjerneskadecenter Nordjylland, Aalborg Universitet og Aalborg kommune har i et samarbejde udviklet en idrætsindsats, hvor voksne med erhvervet hjerneskade dyrker skydeidræt i lokale skytteforeninger. Deltagerne rekrutteres via Hjerneskadecenteret, samt patientforeninger og deltagernes sluses ud i skytteforeningerne og går til skydning på almindelige træningsaftner.

En evaluering af indsatsen peger i retning af, at deltagerne oplever at få forbedret deres koncentration gennem skydetræningen, nogle oplever fysiske forbedringer – især i forhold til finmotorik og balance – og de fleste giver udtryk for, at det sociale fælleskab i foreningerne er af stor betydning.

Indsatsen hedder Hjerne-FOKUS – og du kan læse mere her: www.dgi.dk/hjernefokus

En 38-årig mand, der har været udsat for en trafikulykke, og deraf delvist er lammet i højre side, og lider af koncentrationsbesvær og mental udtrætning, siger bl.a.: ”På den korte tid, der er gået er jeg blevet bedre til at holde fokus” og han fortæller videre: ”Jeg kan hvile i mig selv og holde fokus”. Før ulykken var han aktiv elitesportsudøver i en anden idrætsgren, som han ikke længere kan dyrke. Nu hvor han er startet op med skydeidrætten, oplever han at kunne bruge skydeidrættens konkurrence element konstruktivt. Han siger: ”Mit sports-gen bliver sat i værk”, og fortæller videre, at det betyder meget for ham, at hans tre børn ser ham som en aktiv sportsudøver. Han siger: ”Det er jo kun gået en vej – og det er fremad”.

Fra evalueringsrapporten, side 7

Uddrag af artikel
0 Shares:
Du vil måske også kunne lide