Anderledes Grundviden

Bliv her inspireret af min forskning, artikler, erfaringer og refleksioner over praksis. Du kan både læse og lytte.

Her kan du blandt andet få viden om min forskning, som viser at:

  • Børn med ADHD træner deres koncentration og lærer at fokusere på en ting ad gangen, når de går til skydning i skytteforeninger i Danmark.
  • Børnene oplever ro i kroppen gennem skydeidrætten.
  • Dette kan afspejle sig i andre sammenhænge – fx i skole, hjem og til fritidsaktiviteter.

Derudover viser forskningen, at børnene som oftest synes det er sjovt at gå til skydning , og at skydeidræt er en koncentrationsidræt, som er ens for alle – uanset om barnet har ADHD eller ej. Gennem skydeidrætten lærer de kropslige og mentale teknikker, så krop og sind kommer i balance, og der kan rammes plet på målskiven. Så samtidig med at børnene lærer det, de kan have allersværest ved – nemlig koncentration og ro – så dyrker de en idrætsgren, som de synes er sjov og de bliver en del af et fællesskab og foreningsmiljø.

Vil du vide mere om forskningsprojektet omhandlende skydeidræt og børn med ADHD og ADHD-lignende symptomer – så læs mere om resultaterne her på SDU´s hjemmeside: https://www.sdu.dk/da/nyheder/forskningsnyheder/skydeidraet_hjaelper_med_adhd

Eller se dette 20 minutters mineforedrag, som Videnscenter for Handicap har produceret: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRnI3aqMvuAhXCC-wKHQNiBKYQwqsBMAF6BAgDEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.handivid.dk%2Fda%2Fvores-temaer%2Ffritidsliv%2Fvideo-foredrag-fritidsliv-og-rehabilitering%2Fvideo-skydeidraet-for-born-med-adhd%2F&usg=AOvVaw3PLOcUhTED69I67jvXn3u1

Du kan også læse om forskningsprojektet her, hvor tidsskriftet Best Practice har publiceret en artikel omhandlende projektet og dets resultater (september 2020): OBS: kræver profil/red

Lærere, pædagoger og forældre har de seneste ca. 30 år påpeget, at det kan gavne børn med ADHD og ADHD-lignende symptomer at gå til skydning. I 2012 udvikledes projektet FOKUS-skydning i et samarbejde mellem skoler, skytteforeninger og kommuner. At gå til skydning kan have positiv effekt på børnenes ADHD-symptomer, trivsel og livskvalitet, da det giver dem ro og bedre opmærksomhed. Dette kan give børnene nye muligheder

Fra artikel i BestPractice Nordic

Forskningsprojektet blev finansieret af TrygFonden, hvor du også kan læse om studiets resultater på deres hjemmeside: (https://www.tryghed.dk/viden/nyheder/2019/dansk-studie—skydning-ser-ud-til-at-hjaelpe-boern-med-adh

….

0 Shares:
Du vil måske også kunne lide