BOG: Når kroppen koncentrerer sig

Når kroppen koncentrerer sig er min ny-udgivne bog, som er en videreudvikling og bearbejdning af ph.d.-afhandlingen ”Opmærksomhed, ro og kropsforankret læring”.

Bogen omhandler forskningsresultaterne, der bl.a. viser at:

  • børn med ADHD og ADHD-lignende symptomer træner koncentration og opmærksomhed, når de deltager i skydning i skytteforeninger i Danmark
  • børnene lærer at fokusere på én ting ad gangen og de oplever ro i kroppen – hvilket kan afspejle sig i andre sammenhænge – fx i skole, hjem og til fritidsaktiviteter.

Bogen beskriver den forskning og mangeårige praksiserfaringer, der handler om skydeidræt for børn, der selv kan opleve eller som opleves af andre at stå i vanskeligheder med uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet.

Bogen er til dig, der gerne vil have indsigt i, hvorfor og hvordan børn kan opleve ro og koncentration gennem skydeidræt. Og den er til dig, der gerne vil vide mere om, hvordan kroppen kan blive en aktiv del af al læring, når krop og koncentration går hånd i hånd.

Den er også til dig, der interesserer dig for, hvordan forskning og praksis kan være i tæt samspil, med afsæt i en (krops-)fænomenologisk og pragmatisk orienteret tilgang til at fremproducere forskningsbaseret viden.

Link til bogen finder du her: https://www.universitypress.dk/shop/naar-kroppen-koncentrerer-3975p.html

Bogen er delt op i 4 dele.

Del 1 præsenterer hovedresultaterne fra forskningsprojektet omhandlende børn med ADHD og skydeidræt. Denne del er anvendelig i forhold til praksisudvikling indenfor krop, koncentration og kropsforankret læring. Teorier omhandlende fænomenologi, kropsfænomenologi og kropsforankret læring (embodiment) bliver præsenteret i dette afsnit, da det grundlæggende er den videnskabsteoretiske forståelse, der ligger bag forskningsprojektets samlede analyser og resultater. 

Del 2 giver baggrundsviden ift. forskningsprojektets målgruppe – nemlig børn med diagnosen ADHD, samt børn med ADHD-lignende symptomer – hvilket vil sige symptomer som uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Denne del giver også indblik i hvad litteraturen og forskningen leverer af viden indenfor diagnosen ADHD, samt fysisk aktivitet, mindfulness og pædagogiske tilgange til børn med ADHD. Del 2 afsluttes med refleksioner omhandlende børn med ADHD, baseret på forskningsprojektets resultater, samt den videnskabelige erkendelsesproces, der er opnået igennem forskningsprojektet.

Del 3 giver indsigt i selve aktiviteten: Skydeidræt. Denne del beskriver hvad der sker når børn er til skydning i skytteforeningerne i skoletiden (kaldet FOKUS-skydning) og den beskriver hvilke elementer, der indgår i skydeidrætten. Derudover giver dette afsnit et historisk oprids af skydning som idrætsgren i skytteforeninger – som er den første foreningsidræt, der blev etableret i Danmark.

Del 4 handler om vejen frem til forskningsresultaterne, om den metodologiske tilgang og den videnskabelige erkendelsesproces. Denne del giver et dybere indblik i den videnskabelige praksis, der danner baggrund for de forskningsresultater, bogen tager afsæt i. Derudover præsenteres de tre videnskabelige artikler, som knytter sig til forskningsprojektet, ligesom at forskningsprojektets mixed methods design og metodiske fremgangsmåde diskuteres.

Bogen afsluttes med en sidste runde, hvor børnene får lov at tale. Med et kropsfænomenologisk perspektiv gives eksempler på ”når kroppen koncentrerer sig”. Et feltnotat baseret på et interview med Alfred, som var én af de medvirkende drenge i forskningsprojektet, er et godt eksempel på dette.

Alle dele og kapitler kan læses uafhængigt af hinanden, alt efter hvilken interessetilgang du har – men bogen kan også læses som én samlet fortælling.

0 Shares:
Du vil måske også kunne lide