Skydeidræt og børn med ADHD

Siden 1990érne er der kommet tilbagemeldinger fra skolelærere, pædagoger og forældre til børn, der kan stå i vanskeligheder med ADHD og ADHD-lignende symptomer om at skydeidræt kan være hjælpsomt for børnene.

Det var hele afsættet til den forskning, omhandlende skydeidræt og børn med ADHD,, der er genereret i dag.

I 2012 blev et idrætsprojekt iværksat i regi af De Danske Skytteforeninger. 

Det skulle handle om børn med ADHD og skydeidræt og udsprang af tilbagemeldinger tilbage fra 1990érne, hvor forældre og skolepersonale gav udtryk for, at der ”skete noget” i en positiv retning, når børn, der kan stå i vanskeligheder med uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet begyndte at gå til skydning i lokale skytteforeninger rundt om i Danmark. 

Jeg blev ansat som projektleder og på det tidspunkt vidste jeg intet om skydeidræt, men jeg kendte til at udvikle idrætsprojekter og havde tidligere arbejdet med børn og familier, der kan stå i sårbare positioner i kraft af mit arbejde som fysioterapeut i psykiatrien. Jeg havde også erfaring med, at ens trivsel og oplevelse af verden kan forandre sig, når man arbejder med idrætslige og kropslige aktiviteter. Jeg fandt derfor dette projekt meget interessant – både fordi det voksede frem af praksis og gode erfaringer, men også fordi det handlede om en idrætsaktivitet, jeg intet kendte til.

Projektet blev kaldt ”FOKUS – ro og koncentration gennem skydeidræt”. Sidenhen fusionerede De Danske Skytteforeninger med DGI, og indsatsen kaldes nu for DGI FOKUS-skydning og er en forankret indsats i DGI Skydning.

Skoler, skytteforeninger og kommuner samarbejder om indsatsen. Det foregår nu som en permanent indsats over hele landet, forankret i DGI.

I DGI FOKUS-skydning går børn med ADHD og ADHD-lignende symptomer til skydning i skoletiden i skytteforeninger i Danmark.

Du kan læse mere om DGI FOKUS-skydning på DGI´s hjemmeside her: https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-fokusomraader/programomraader/dgi-inklusion/saarbare-boern-og-unge/dgi-fokus/skydning-ro-og-koncentration-gennem-skydeidraet

Vil du se hvordan det foregår, så se evt. denne DGI FOKUS-film fra DGI´s hjemmeside, hvor børn, skolelærer og skytteinstruktører fortæller om FOKUS-skydning.  Filmen varer ca. 1 1/2 minuts tid: Skydning: FOKUS – ro og koncentration gennem skydeidræt – Projekter med DGI

Du kan også se denne eller FOKUS-film, som er tilgængelig på youtube og som var den første film, er blev produceret om projektet. : FOKUS – ro og koncentration gennem skydeidræt – YouTube  (Engelsk: Fokus på ADHD i skydning – Engelsk – YouTube )

0 Shares:
Du vil måske også kunne lide