Om min forskning

Hvilken betydning har det, når børn med ADHD og ADHD-lignende symptomer går til skydning i skoletiden i skytteforeninger rundt om i Danmark?

Dette undersøgte jeg i mit ph.d.-studie, hvor forskningsprojektets hovedresultater viser, at:

  • Børnene træner koncentration og opmærksomhed gennem deres deltagelse i skydeidræt
    • Gennem skydetræningen lærer børnene at fokusere på én ting ad gangen 
    • Børnene oplever kropslig ro gennem deres deltagelse i skydeidræt
  • Alt sammen noget, der kan afspejle sig i andre sammenhænge end kun under skydetræningen – f.eks. i hjemmet, i skolen og til fritidsaktiviteter. 
  • Derudover viste forskningsresultaterne at nogle forældre oplevede forbedringer i hjemmet og nogle skolelærere og pædagoger lod sig særligt inspirere af skydeidrætten og omlagde undervisningen og oplevede forbedringer i skolen.
  • Derudover viste studiet, at skydeidræt er en koncentrationsidræt, hvor krop og sind skal være i balance for at kunne ramme plet på skiven.

Vil du vide mere om forskningsprojektet omhandlende skydeidræt og børn med ADHD og ADHD-lignende symptomer – så læs evt. mere om resultaterne her på SDU´s hjemmeside: https://www.sdu.dk/da/nyheder/forskningsnyheder/skydeidraet_hjaelper_med_adhd

Eller se dette 20 minutters mineforedrag, som Videnscenter for Handicap har produceret: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRnI3aqMvuAhXCC-wKHQNiBKYQwqsBMAF6BAgDEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.handivid.dk%2Fda%2Fvores-temaer%2Ffritidsliv%2Fvideo-foredrag-fritidsliv-og-rehabilitering%2Fvideo-skydeidraet-for-born-med-adhd%2F&usg=AOvVaw3PLOcUhTED69I67jvXn3u1

Du kan også læse om forskningsprojektet her, hvor tidsskriftet Best Practice har publiceret en artikel omhandlende projektet og dets resultater (september 2020): 

Forskningsprojektet blev finansieret af TrygFonden, hvor du også kan læse om studiets resultater på deres hjemmeside: (https://www.tryghed.dk/viden/nyheder/2019/dansk-studie—skydning-ser-ud-til-at-hjaelpe-boern-med-adhd )